Uuringud

2016-2017 viidi  CONVICTUSes  läbi Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi uuringut, mille eesmärk oli vähendada narkootikumide süstimisega alustamist.

Uuring viidi läbi süstivate inimest hulgas, kes olid 18+, kes olid süstinud narkootikume vähemalt viimase kahe kuu jooksul, kes olidTallinna või Harjumaa elanikud , kes rääkisid eesti või vene keele

        

Convictus on aastate jooksul osalenud mitmetes akadeemilistes uuringutes, millede eesmärk on olnud uurida uimastisõltlaste teadmisi, käitumist, sotsiaalmajanduslikku tausta jne.

Varasemad uuringud

“Uimastisõltaste ja nende lähedaste vajadused seoses tööeluga” 2012
“Throughcare for prisoners with problematic drug use” (2011)