STATISTIKA

  Üledoosi surnud tarvitajate arv viimase 6 aasta kohta

2010 2011 2012 2013 2014 2015
101 123 170 111 98 88
           

 CONVICTUSe tegevuse tulemused 2015 aasta kohta  

  I KV II KV III KV IV KV 2015 kokku
MTÜ CONVICTUS EESTI          
Kontaktide  arv 3 692 4 163 4 115 4 414 16 384
nendest süstlavahetuse teenuse kontaktide arv 3 692 4 163 4 031 4 195 16 081
Uute klientide arv 74 67 51 41 233
nendest süstlavahetuse teenuse uute klientide arv 74 67 45 27 213
Kliendikoodiga korduvklientide arv 587 586 585 617 617
nendest süstlavahetuse teenuse korduvklientide arv 587 586 552 572 587
Süstlavahetaja nõustamiste arv 893 949 901 895 3 638
Sotsiaaltöötaja nõustamiste arv 439 413 269 361 1 482
Naloksooni koolitusel osalenud klientide arv* 10 8 25 23 66
Naloksooni teemal nõustatud klientide arv* 154 150 205 254 763
Jagatud süstlade arv kokku 117 406 122 102 129 833 128 905 498 246
nendest insuliinisüstlad 102 638 103 680 111 311 108 690 426 319
nendest 2 ml 14 132 17 472 15 482 18 691 65 777
nendest 5 ml 609 891 2 956 1 397 5 853
nendest 10 ml 0 0 0 0 0
nendest 20 ml 27 59 84 127 297
Jagatud nõelte arv 7 169 7 383 7 862 11 382 33 796
Vastuvõetud süstalde arv 93 502 97 285 104 712 100 370 395 869
Jagatud nahapuhastuslappide arv 82 986 88 308 88 806 88 062 348 162
Jagatud rasedustestide arv 250 203 255 183 891
Jagatud kondoomide arv 8 007 8 413 7 472 7 311 31 203
nendest kondoomid, mis saadud TAI vahenditest 8 007 8 413 7 472 6 561 30 453

  Kõikide süstlavahetus punktide tegevuse tulemused üle Eesti 2015 aasta kohta 

KOKKU          
Süstlavahetuse kontaktid          
Kontaktide arv 31 692 32 726 33 276 32 025 129 719
Uute klientide arv 179 180 167 123 649
Kliendikoodiga korduvklientide arv 5 222 5 359 5 357 5 429 5 550
Muude teenuste kontaktid          
Kontaktide arv 2 070 2 051 1 957 2 527 8 605
Uute klientide arv 19 28 12 -7 52
Kliendikoodiga korduvklientide arv 263 303 247 272 260
Jagatud vahendid          
Jagatud süstalde arv kokku 512 116 529 537 560 502 534 536 2 136 691
nendest insuliinisüstlad 264 979 272 553 297 624 278 768 1 113 924
nendest 2 ml 127 957 138 354 134 762 142 091 543 164
nendest 5 ml 71 892 68 382 66 879 56 379 263 532
nendest 10 ml 23 060 27 421 31 975 30 485 112 941
nendest 20 ml 24 228 22 827 29 262 26 813 103 130
Jagatud nõelte arv 108 805 99 188 103 770 112 054 423 817
Vastuvõetud süstalde arv 343 306 346 818 366 194 331 735 1 388 053
Jagatud nahapuhastuslappide arv 543 765 513 502 533 928 513 336 2 104 531
Jagatud rasedustestide arv 1 487 1 299 1 382 894 5 062
Jagatud kondoomide arv 77 127 72 112 73 116 67 042 289 397
nendest kondoomid, mis saadud TAI vahenditest 76 370 71 864 73 116 66 292 287 642
Nõustamised          
Süstlavahetaja nõustamiste arv 12 535 13 099 12 624 12 564 50 822
Sotsiaaltöötaja nõustamiste arv 1 923 1 727 1 539 1 679 6 868
Psühholoogi nõustamiste arv 308 281 212 246 1 047
Naloksooni koolitusel osalenud klientide arv* 77 78 84 78 317
Naloksooni teemal nõustatud klientide arv* 2 649 2 267 2 582 2 332 9 830
Tervisealane nõustamine 1 418 1 413 1 258 1 469 5 558
LISANÄITAJAD, SVP          
Kontakti kohta keskmiselt jagatud süstalde arv 16,2 16,2 16,8 16,7 16,5
Kontakti kohta keskmiselt jagatud kondoomide arv 2,4 2,2 2,2 2,1 2,2
Jagatud süstaldest tagastatute % 67,0 65,5 65,3 62,1 65,0