PROJEKT "Convictuse kaasav ja inimkeskne sotsiaaltenuste disain"

 

%d1%82%d0%be%d0%b5%d1%89-eesti-end

küsk info…

 

Projekt «Convictuse kaasav ja inimkeskne sotsiaalteenuste disain»

Projekti rahastas Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 10 318,15 eurot

Projekti kestvus: 1. August 2016 – 31. Märts 2017

Projekti eesmärk:  MTÜ Convictus Eesti  teenused olid disainitud meeskonna enda poolt, kaasatud olid kliendid, eksperdid  ja partnerid, oli olemas selge turundus- ja kommunikatsiooniplaan, mida viidi ellu vastavalt strateegilistele eesmärkidele.

Projekti ülesanded:

 • Uuriti teenusedisaini meetodeid (küsitlus, olukorra analüüs, ülevaate maatriks, „kliendi kingadesse astumine“, võrdlusdiagramm, visuaalne mõtlemine jm);
 • Teenusedisaini meetodite abil ja koostöös MTÜ Sotsiaalrehabilitatsiooni keskus Loksaga, uuendasid töötajad (26 inimest) teenuseid ja rakendasid neid töös;
 • Parandati töökeskkonda;
 • Parandati sisemist kommunikatsiooni ja meeskonnatööd (sisekommunikatsiooni reeglid, koolitus);
 • Tõsteti meeskonna pädevust ja kompetentsi, korraldades täiendkoolitusi ja supervisioone;
 • Loodi uuenduslikke, visuaalsed meetodeid teenuste kättesaadavuse ja kasutatavuse parandamiseks)
 • Töötati välja kommunikatsiooni ja turundusplaan (kaasatud spetsialist, mentor ja meeskond);
 • Käivitati uuendatud päevakeskuse teenus.

 

      Tegevused projekti raames:

 

16.06.2016 Meeskonna kohtumine mentoriga ja ekspertiga EELTÖÖ RAAMES Projekti ja nende osalejatega tutvumine.Tegevuskava tutvustamine, lepingute sõlmimine ja toetuslepingu tutvustamine, tegevuskava arutlemine, vastutuste jagamine ja konkreetsemate ülesannete kokku leppimine. Registreerimisleht, protokol
 07.07.2016  Meeskonna kohtumine mentoriga ja ekspertiga EELTÖÖ RAAMES  Üldküsimused, info kättesaadavus Convictuse kohta ja nende viisid, organisatsiooni maine. Registreerimisleht, protokol
 28.07.2016 Meeskonna kohtumine partneriga Nikita Grigorjev ja superviisoriga Margarita Kerson EELTÖÖ RAAMES

 Projekti  külalistega ja töötajatega tutvumine, „12 sammu“ programmiga tutvumine, supervisioon ja sellega seotud küsimused, arutelu: Kes me oleme? Kes on meie kliendid? Arutelu: Päevakeskusetöö: eesmärk, töökorraldus, sissereeglid

 

 

 Registreerimisleht, protokol
 25.08.2016 Meeskonna kohtumine superviisor Margarita  Kerson-Saulisiga

 Tutvumine, raskete situatsioonide üle arutlemine ja nende läbitöötamine, nõrkade kohtade välja selgitamine ja arutlemine, koostöö praktiline harjutamine, meeskonna kuuluvustunde leidmine, tagasiside, arutlemine.

 

 

 Registreerimisleht, protokol, fotod, FB Psühholoogilise Keskuse Argentumi lehel, Convictuse veebilehel

 

22.08.2016

 Ümarlaud partneritega. Roosta Puhkeküla.

Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud „HIV  ja uimastite ennetamise valdkonnas tegutsevate organisatsioonide ja nende koostööpartnerite suvekooli“ raames  korraldasime ümarlaua, meeskonnaga ja partneritega, kelleks on MTÜ SRK Loksa, MTÜ EHPV, Sillamäe Narkorehabilitatsiooni keskus, AIDSi Tugikeskuse, Anonüümsed Narkomanid kogukonna ja Tallinna Nakkushaigla esindajad. Arutlesime valdkonna vajaduste ja prioriteetide üle, koostöövõimaluste üle nii projektis kui valdkonnas, leidsime ühised põhiväärtused ja töö kokkupuuted, et tulevikus saaks aktiivsemalt ja efektiivsemalt koostööd teha.

 

 Registreerimisleht, protokol
 02.09.2016  Tööplaanide ja meeskonnakohustuste arutamine

 Projekti tööplaanide arutlemine, dokumentide vormistamise kord projekti raames, finantsi jagamise planeerimine projekti raames.

 

 

Registreerimisleht, protokol
05.09.2016 Päevakeskuse tööplaaneerimine ja päevakeskuse tegevuse arutamine Päevakeskuse  sissekorraeeskiri koostamine, teenuste sisu, korraldus ja sissereeglite arutlemine Registreerimisleht, protokol
29.09.2016 Meeskonna kohtumine Margarita  Kerson-Saulis superviisoriga

1.      Tutvustamine.

2.      Raske situatsiiooni arutlemine ja läbitöötamine.

3.      Koostöö praktiline harjutamine.

4.      Meeskonna väärtuste arutlemine.

5.      Meeskonna tagasiside arutlemine.

 

Registreerimisleht, protokol, FB Psühholoogilise Keskuse Argentumi lehel https://www.facebook.com/psy.centr.argentum/posts/772028572899896
29.09.2016 „Teenuste disaini töötuba“ mentoriga

Proekti  ja eelarve kohta küsimused ja vastused, teenuste disaini liigid, metoodikad ja nende ellu läbiviimine proekti raames.

 

Registreerimisleht, protokol
29.09.2016 Päevakeskuse avatud uste päev klientidele Tutvustamine  päevakeskuse teenustega, võimalustega,sissereeglitega,kliendi õigustega ja kohustusega Registreerimisleht, protokol
 26.10.2016  Meeskonna kohtumine Margarita  Kerson-Saulis superviisoriga
 •  Vähendada tööga seotud stressi ja läbipõlemise riski,
 • Parandada meeskonna mikrokliimat ja töötajate omavaheline koostöö, oskust lahendada keerulisi küsimusi ja konflikte,

 

 Registreerimisleht, protokol, fotod, FB Psühholoogilise Keskuse Argentumi lehel https://www.facebook.com/psy.centr.argentum/posts/818849394884480
 04.11.2016  „Teenuste disaini töötuba“

1.       Teenuste disaini põhimõttega tutvustus,

2.      Teenuste disaini viisid ja meetodid

3.      Teenuste disaini kardistamine

4.      Teenuste disaini kaarte valmistamine ja töötajate seos jagamine

5.      Kokkuvõtte ja kokkulepped proekti raames.

 

 Registreerimisleht, protokol
04.11.2016 Meeskonna kohtumine mentoriga

1.      Proekti käiguse ülevaade,

2.      Meeskonna eneseanalüüsimine,

3.       Tuleviku plaane püstitamine

4.       On jagatud teenustedisaini meetodid meeskonnale, igaüks valis endale 1-3 meetodeid, et oma teenust disainida: igaüks kas eraldi või kollegiga koos, sõltuvalt teenuse eripärast, uurib mentori juhendamisel konreetse teenusedisaini meetodi ja hakkab oma teenust vastavalt valitud meetodile disainima (kirjeldab olukorda, joonistab skeeme, pilte, uurib, küsitleb jne vastavalt meetodile). Iga kuu lõpus kohtub mentor koos „disaineritega“ ja saab ülevaade ja kommentaarid tehtust.

Registreerimisleht, protokol
 17.11.2016 -18.11.2016  Koolitus „Läbipõletamise ennetamine“, läbiviija psühholoog Zanna Bober

 Oodatavad tegevused ja tulemused: selgitada enda töös läbipõlemise ohtu tekitavad tegurid ning võimalused nendega toimetulekuks.

 

Registreerimisleht, protokol, fotod
 24.11.16  Meeskonna kohtumine Margarita  Kerson-Saulis superviisoriga  Vähendada tööga seotud stressi ja läbipõlemise riski, parandada meeskonna mikrokliimat ja töötajate omavaheline koostöö, lahendada keerulisi situatsiooni ja konflikte arutlemise ja praktilise harjutuste kaudu.  Registreerimisleht, protokol, fotod, FBs Psühholoogilise keskuse Argentumi  lehel https://www.facebook.com/psy.centr.argentum/posts/840841452685274
 08.12.2016 Partneritega ümarlaud.

·         Convictuse eesmärgid ja uued teenused proekti raames,

·         Maardu Linna Valitsuse töötajate vajadused ja mured,

·         sotsiaaltöötaja päeva tähestmine koosstöö raames,

·         infopäeva korraldamine koosstöö raames,

·         Convictuse Maardu statsionaari asukoha vahetuse võimalus järgmisel 2017 aastal

·         Arutlesime valdkonna praegune olukord, valdkonna vajadused ja prioriteedid

·          koostöövõimalused nii projektis kui ka valdkonnas,

·         Koostöö planeerimine aastal 2017

·         Convictuse teenuste arendamine aastal 2017

·         Teenuste saaja arutlemine

 

Registreerimisleht, protokol, fotod
       
19.12.2016 Meeskonna kohtumine mentoriga

1.      Proekti esimese poole tulemused.

2.      Proekti esimese poole takistused

3.      Proekti tuleviku plaanid ja üritused

4.      Uuste päeva partneridele planeerimine

5.      Töötajate teavitamine proekti tulemusest

6.       Videoadvakatsiooni tegevuse arutlemine

Registreerimisleht, protokol
 29.12.2016 Meeskonna kohtumine Margarita  Kerson-Saulis superviisoriga
 • Vähendada tööga seotud stressi ja läbipõlemise riski,
 • Parandada meeskonna mikrokliimat ja töötajate omavaheline koostöö, tegevuste eesmärke püstitamine, oskust lahendada keerulisi küsimusi ja konflikte
Registreerimisleht, protokol
 02.01.2017 Meeskonna kohtumine mentoriga

1.      Ostatud videoadvokatsiooni jaoks tehnika: kaamera ja statiivi presentatsioon.

2.      Videoadvokatsiooni  raames tehtud videomaterjalide presentatsioon.

3.      Tulemuste arutlemine.

4.      Videoadvakatsiooni tegevuste eesmärke püstitamine.

5.      Tegevuste takistusi arutlemine.

6.      Proekti tuleviku plaanid ja üritused

Registreerimisleht, protokol
 09.01.2017 Meeskonna kohtumine  mentoriga

1.      Kommunikatsiooni paranduse plaani väljatöötamine.

2.      Avatud uste päeva teema arutlemine.

3.      Kas me oleme rohkem nähtv? arutlemine.

4.      Kas kasvaneb meie avatus? arutlemine.

5.      Tulemuste arutlemine.

6.      Proekti tuleviku plaanid ja üritused.

Registreerimisleht, protokol
 16.01.2017 Meeskonna kohtumine  mentoriga

1.      Kommunikatsiooni seminaari korraldamine koos kommunakatsiooni ekspertiga.

2.      Seminaari peateemade arutlemine.

3.      Seminaari eesmärke püstitamine.

Registreerimisleht, protokol
 17.01.2017

Kommunikatsiooni seminaar ekspertiga Mart Soonikuga

1 osa

1.      Kommunikatsioon ja selle paradoksid, ootused, küsimused.

2.      Sotsiaalsed, majanduslikud, kultuurilised ja politilised mõjurid (kontekst)

3.      Väärtused (ideoloogiad), identiteet ja meie enesekeskne maailmavaade.

4.      Usaldusväärsed sõnumid vs kuulujutud.

5.      Tõlgendamine mitte tõlgemine.

6.      Sõnumi saatja kuvand.

7.      Kommunikatsiooni eesmärk.

8.      Kommunikatsiooni probleemi sõnastus.

9.      Kriitilised küsimused ja teesid.

10.   Siht- ja sidurühmade kaardistamine ja nende mõju hindamine.

11.   Eneseanalüüs.

12.   Avatud uste päeva kommunikatsioon.

13.   Praktilised tööd kahes rühmas.

Registreerimisleht, protokol, fotod Convictuse web-lehel
 20.01.2017 Meeskonnakohtumise  teema:  päevakeskuse tegevused ja töökorraldus

1.      Mida vaja osta päevakeskuse vajaduse jaoks

2.      Organisatsiooni küsimused

3.      Päevakeskuse sissereeglite väljatöötamine ja prindimine

4.      Töökorralduse arutlemine

5.      Avatud uste päeva arutlemine.

Registreerimisleht, protokol
 24.01.2017 Videoadvakatsiooni  presentatsioon meeskonnale

1.      Videoklipe vaatamine.

2.      Videoklipe arutlemine koos videoklipe moderaatoriga (Svetlana Nikitina).

3.      Videoadvakatsiooni tegevuste eesmärke arutlemine.

4.      Videoadvakatsiooni takistusi arutlemine.

5.      Videoadvakatsiooni tuleviku plaaneerimine.

Registreerimisleht, protokol
 26.01.2017 Meeskonna kohtumine Margarita  Kerson-Saulis superviisoriga

1.      Meeskonna tervitamine.

2.      Kaitsetunne töökohal.

3.      Teenuste efektivsuse tõstamise võimalused.

4.      Koostöö praktiline harjutamine.

5.      Meeskonna suhtlemise arutlemine.

6.      Meeskonna tagasiside arutlemine.

Registreerimisleht, protokol, fotod, FBs Psühholoogilise keskuse Argentumi  lehel
 30.01.2017 Partneritega  kohtumine

1.      Proektiga  külalistega ja töötajatega tutvustamine.

2.      Convictuse tegevustega tutvustamine. Esitasid Nadezda Afanasjeva ja Anna Heinsoo.

3.      Vastused küsimustele.

4.      Arutelu  „Teenuste saamise takistused kahjude vähendamise sfääris“

5.      Teenuste parandamise ja kättesaadavuse tõstmise ettepanekud.

6.      Tagasiside (viimane ring)

Registreerimisleht, protokol, fotod Convictuse web-lehel
 31.01.2017 Teenuste disaini  presentatsioon meeskonnale

1.      Juhtumiarutelu mudel (läbiviija Jaan Väärt).

2.      Segmentatsioon meetod (läbiviija Konstantin Iru).

3.      Convictuse teenused ja tegevused kliendi isikliku loo näidisel (läbiviija Roman Arsavin)

4.      Mudelute  arutlemine.

5.       Mudelute praktiline kasutamine töös arutlemine.

 

Registreerimisleht, protokol, fotod Convictuse web-lehel
 02.02.2017 Kommunikatsiooni seminaar (2 osa) ekspertiga Mart Soonikuga

1.      Taktikate valik.

2.      Convictuse kommunikatsiooni probleemid ja lahendused

3.      Müüdid Convictuse ja kliendi suhtes

4.      Stigmatiseerimine

5.      Madal motivatsioon klientide ja töötajate suhtes

6.      Praktika väljast

7.      Üldine infotaust (Internetis – e-mail, facebook, v kontakte, Convictuse lehekülg, infoseinad statsionaarides, koosalekul, covisiooni raames, arenguvestlus, memo)

8.      Isikliku kohtlemise tähtsus

9.      Tagasiside formaatid

10.   Sisseeesmärgid (sisseinfo kanalid, info kättesaadavus ja regulaarsus, kriitilised küsimused vastustega, tekstide arusaadavus, “Elus raamat”, organisatsioonis jagatakse ühised väärtused, väärtuste visualiseerimine, kontraväärtused, töötajate kaasamine, ankiteerimine, töö planeerimine, eksimuse aktsepteerimine)

11.   Välised eesmärgid (Info pidevalt uuendamine, kakskeelse informatsiooni tagamine, sihtrühmadega regulaarne suhtlemine, info- ja reklaammaterjalid, reklaam Internetis, näost-näkku kohtumised, kommunikatsiooni vajaduste uurimine, tegevuste planeerimine ja tulemuslikkuse hindamine, info meist on piisav, ajakirjanikega suhtlemise kogemus muutub meeldivamaks, kontaktibaas,meediasuhte reeglid, monitoorida ajakirjandussõltlaste lähedasi piisavalt informeerimine Interneti kaudu, inforessursid)

Registreerimisleht, protokol, fotod
 07.02.2017 Meeskonna kohtumine  mentoriga

1.      Müüdid meie töös

2.      Müüdede vastuväided (töö ruhmades).

3.      Peateemade arutlemine üheskoos.

4.      Tegevuste arutlemine proekti raames.

Registreerimisleht, protokol
 09.02.2017 Kommunikatsiooni seminaar (3  osa) ekspertiga Mart Soonikuga

1.      Convictuse sisemised eesmärgid.

2.      Convictuse välised eesmärgid.

3.      Pro-aktiivne planeerimine.

4.      Lõplikult strateegia esitlus.

5.      Taktilised lahendused.

6.      Trükimateriali teema: sisu- meie teenusega tutvustus, visualiseerimine, värvus, teksti arusaamine ja lihtsus, focus grupp

7.      Videoadvakatsiooni võimaluste arutlemine, kasutuse võimalused.

8.      Selge infoedastus ja selge infosõnum, infosõnumi loomine.

9.      Mugav ja sümboline disain.

10.   Kampaaniad – erilahenduse näidised (“otsitakse”)

11.   Avatud uste päeva arutlemine.

Registreerimisleht, protokol, fotod Convictuse web-lehel
       
 16.02.2017 Meeskonna kohtumine Margarita  Kerson-Saulis superviisoriga

1.      Meeskonna tervitamine.

2.      Kaitsetunne töökohal.

3.      Koostöö praktiline harjutamine

4.      Stressi maandumine liivateraapia kaudu.

5.      Meeskonna suhtlemise arutlemine.

6.      Meeskonna tagasiside arutlemine.

Registreerimisleht, protokol, fotod, FBs Psühholoogilise keskuse Argentumi  lehel https://www.facebook.com/psy.centr.argentum/posts/890062534429832
 21. 02.2017 Loksa sotsiaalrehabilitatsiooni keskuse külastamine

1.      Loksa sotsiaalrehabilitatsiooni keskuse  töökorralus

2.      Loksa sotsiaalrehabilitatsiooni keskuse  teenuste osutamine

3.      Parimat praktikat

4.      Kuidas paremini korraldada igapäevased tegevused klientidega

5.      Mida tuleb arvestada päevakeskuse töös sõltlastega

6.      Lepingud sõltlastega

7.      Korrastöö korraldamine

8.      Peateemade arutlemine üheskoos.

Registreerimisleht, protokol
 01.03.2017 Meeskonna kohtumine mentoriga (läbipõlemise seminaari ettevalmistus)

1.       Läbipõlemise seminaari ettevalmistus.

2.       Teemade valimine.

3.       Koolituse programmi koostamine.

4.       Vastutajad.

Registreerimisleht, protokol
03.03.2017 Meeskonna kohtumine

1.      Avatud uuste päeva  ettevalmistus.

2.      Avatud uuste päeva  programmi koostamine.

3.      Infomaterjaalide ettevalmistus (vastutajad Nadezda Afanasjeva ja Anna Heinsoo) .

4.      Infoseinad (vastutajad Nadezda Afanasjeva ja Anna Heinsoo) .

5.      Kutsed (vastutajad Olga Parik , Julia Kasina ja Meelis Voolmaa).

6.      Toidulaud (vastutajad Svetlana Nikitina ja Ljubov Mõskiv).

7.      Tänukiri (vastutajad Konstantin Iru).

8.      Muusika (vastutajad Andrei Altdorf).

9.      Isiklik lugu (vastutaja Jaana Vazaeva).

10.  Külaliste küsimustele vastaja (Roman Arsavin).

11.  Vastuvõtjad (eesti keeles Inna Farber, vene keeles Konstantin Iru)

Registreerimisleht, protokol
06.03.2017 Meeskonnakohtumine meentoriga (läbipõlemise seminaari ettevalmistus)

1.      Läbipõlemise seminaar  prindimise materjali valimine ja printimine.

2.      Kutsed.

3.      Seminaari planeerimine.

4.      Vastutajad.

Registreerimisleht, protokol
 09.03.2017 -10.03.2017 Läbipõletamise ennetamise koolitus „Me oleme erinevad – kuid me oleme meeskond!“, läbiviijad psühholoog Inna Farber ja mentor Julia Kašina

·         Mis on valitsusväline organisatsioon, ja miks see on vajalik.

·         Tervitused ja ootusi, meeskonnavaimu.

·         MINA – pilt.

·         Emotsioonid, tunded

·         kindel käitumine

·         Burnout, stress

·         SUHTLEMINE meeskonNAS

·         Piirid ja vastutuse KÄITUMINE

·         KonflIktID VS KOOSTÖÖ

·         manipuleerimiSe vastasseis

Registreerimisleht, protokol, fotod Convictuse web-lehel
 22.03.2017 Teenuste disaini ülevaade ja trükkise väljatöötamine meentoriga

1.      Teenuste disaini erinevate meetodite ülevaade.

2.      Trükkise materjalide väljatöötamine (organisatsiooni teenuste nimetamine, kirjeldalmine ja sümbolite leidmine kahes rühmas).

3.      Teenuste kaardistamine.

4.      Videoadvakatsioon (esmane esitlus).

5.       Vahetulemuste kokkuvõtte.

Registreerimisleht, protokol
 29.03.2017 Avatud uste päev koostööpartneritele

11.00 – 11.15 tervistuskohv

11.15 – 11.45 esitlus, tutvumine organisatsiooni tegevuste ja teenustega

11.45 – 12.30 arutelu

12.30 – 12.40 koostööpartneritele tänukiri andmne

12.40 – 13.00 keskuse ringkäik

Registreerimisleht, protokol, fotod FBs Convictuse lehel  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1480709128640000&id=102186989825561
 30.03.2017 Meeskonna kohtumine Margarita  Kerson-Saulis superviisoriga

1.      Meeskonna tervitamine.

2.      Koostöö arutlemine töökohal.

3.      Koostöö praktiline harjutamine.

4.      Stressi maandumine piltide  kaudu.

5.      Meeskonna suhtlemise arutlemine.

6.      Meeskonna tagasiside arutlemine.

Registreerimisleht, protokol, fotod, FBs Psühholoogilise keskuse Argentumi  lehel https://www.facebook.com/psy.centr.argentum/posts/921628931273192

 

 

Lühikokkuvõte:

Projekti tulemusena teeme arenguhüppe teenuste osutamise ja kasutamise efektiivsuses, kättesaadavuses ja mugavuses, samuti ka  meeskonna efektiivsuses, luues uue teenusedisaini. MTÜ Convictus Eesti osutab inimkeskset, kliendisõbralikku, innovaatilist ja meeskonnapõhist teenust, tagab sellega klientide parema rahulolu ning elukvaliteedi, ning töötajate efektiivsuse, motivatsiooni ja konkurentsivõimekuse.

Lodo YUSK