Kogemusnõustaja

“… ..Täielikult mõista sõltlast suudab ainult teine sõltlane ….” …… ” Temaga suheldes, sain aru, et mitte ainult minul on sellised mõtted peas ….”. Kliendid on öelnud, et oluline kogemusnõustajaga suhtlemisel on olnud võimalus samastuda tema kogemusega. Kogemusnõustaja on isik, kellel on kogemusi nii narkootikumide tarbimisega kui ka narkomaaniast tervenemisega ning tal on valmisolek aidata teisi sõltlasi leida uus elutee.

  1. aastal loodi Minnesotas Hazeldeni kogukond, kus esmakordselt hakati sõltuvuse all kannatavate inimeste ravis rakendama kogemusnõustamist. Alguses oli see lihtsalt ühe sõltlase abi teisele, millest üsna kiiresti kasvas välja uus amet – sõltuvusalane kogemusnõustaja. 1954. aastast on sõltuvusalane kogemusnõustaja amet teiste rehabilitatsioonikeskuses vajalike kompetentside nimekirjas

Tarvitamise lõpetamisest ainuüksi ei piisa, et saada kogemusnõustajaks. Minimaalne nõue on keskharidus ja asjakohase koolituse läbimine. Vajalik on ka pidev erialane täiendamine ja supervisoon.

Oma töös tugineb kogemusnõustaja sageli AA ja NA 12 Sammu programmi põhimõtetele.  Teise inimese tarvitamise ja tervenemise kogemus aitab abivajajal toime tulla tarvitamisest tingitud süü, häbi, hirmu jt raskete tunnetega. Aitab näha probleemi ja otsida võimalusi, kuidas leida uus elutee.

Eestis töötavad kogemusnõustajad rehabilitatsioonikeskustes, vanglates ja süstlavahetusprogrammides. Teenus on klientidele tasuta ja sisaldab võimalust valida endale sobiv nõustaja.