Organisatsioon

Mittetulundusühing Convictus Eesti

Convictus Eesti on mittetulundusühing, mille töö põhisuunaks on HIV-positiivsete ja uimastisõltlaste psühhosotsiaalne abistamine.
Convictus Eesti on loodud Convictus Rootsi abiga oktoobris 2002. Meie ema-organisatsioon alustas oma tööd Stockholmis rohkem kui 20 aastat tagasi, pakkudes abi uimastisõltlastest HIV-positiivsetele kodututele. Convictus’e tüüpiliseks kliendiks on HIV-positiivne uimastisõltlane, kinnipeetav/endine kinnipeetav, lõpetamata haridusega, töötu, vene keelt rääkiv ning tihti ka kodutu inimene. Kuid lisaks sellele pakume teenuseid ka uimastisõltlaste lähedastele ning viime läbi loenguid HIV/AIDS’i ja uimastisõltuvuse teemadel.

Missioon

Aitame uimastisõltlastel (sh HIV- positiivsetel inimestel) alustada väärtuslikku elu narkootikumideta.

Visioon

Eesti ühiskonna toetus uimastisõltlaste väärtusliku narkootikumide vaba eluni jõudmiseks on tõusnud Euroopa keskmisele tasemele

Põhiväärtused

Hoolime inimestest, kes on sattunud uimastisõltuvusse ning nakatunud HIV’i, ei süüdista ega alaväärista neid.
Arendame pidevalt ennast ja organisatsiooni ning viime ellu uuenduslikke ideid.
Aidates teisi, aitame realiseerida iseend selles maailmas.

Liikmelisus: