PROJEKT "Convictuse kaasav ja inimkeskne sotsiaaltenuste disain"

 

küsk info…

 

26.10.2016, 10.00 – 13.00, aadresil Kopli 25-809 Tallinn

toimus meeskonna kohtumine Margarita  Kerson-Saulis superviisoriga, kus  oli raske situatsiiooni arutlemine ja läbitöötamine, koostöö praktiline harjutamine, meeskonna protsessi arutlemine ja tagasiside arutlemine.

 

29.09.2016, 16.00 -18.00, aadresil Lastekodu 6 Tallinn

oli korraldatud päevakeskuse avatud uste päev klientidele, kus  toimus tutvustamine  päevakeskuse teenustega, võimalustega,sissereeglitega,kliendi õigustega ja kohustusega.

 

29.09.2016, 14.00 – 16.00, aadresil Lastekodu 6 Tallinn

toimus teenuste disaini töötuba mentoriga, kus peateemad olid proekti  ja eelarve kohta küsimused ja vastused,teenuste disaini liigid, metoodikad ja nende ellu läbiviimine proekti raames.

 

29.09.2016, 10.00 – 13.00, aadresil Kopli 25-809, Tallinn

toimus meeskonna kohtumine Margarita  Kerson-Saulis superviisoriga, kus oli raske situatsiiooni arutlemine ja läbitöötamine, koostöö praktiline harjutamine, meeskonna protsessi arutlemine ja tagasiside arutlemine.

 

05.09.2016, 9.00-9.45, aadresil lastekodu 6, Tallinn

oli korraldatud päevakeskuse tööplaaneerimine ja päevakeskuse tegevuse arutamine. Kohtumise peateemad olid: päevakeskuse  sissekorraeeskiri koostamine ja kinnitamine ning teenuste sisu, korraldus ja sissereeglite arutlemine.

 

02.09.2016, 10.00-11.00, aadresil Lastekodu 6, Tallinn

toimus tööplaanide ja meeskonnakohustuste arutamine järgmistel teemadel: proekti tööplaanide planeerimine, dokumintide vormistamise kord proekti raames, finansi jägamise planeerimine proekti raames.

 

22.08.2016, 12.00 – 14.00, aadresil Elbiku, Noarootsi vald,  Läänemaal

toimus partneritega ümarlaud  Roosta Puhkekülas. Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud „HIV  ja uimastite ennetamise valdkonnas tegutsevate organisatsioonide ja nende koostööpartnerite suvekooli“ raames oleme korraldanud ümarlaua meeskonnaga ja partneritega. Arutlesime valdkonna vajadused ja prioriteedid, koostöövõimalused nii projektis kui ka valdkonnas, leidsime ühised põhiväärtused ja töö kokkupuuted.

 

25.08.2016, 10.00 – 13.00, aadresil Kopli 25-809, Tallinn

toimus meeskonna kohtumine Margarita  Kerson-Saulis superviisoriga, kus oli raske situatsiiooni arutlemine ja läbitöötamine, nõrkade kohtade koostöös välja selgitamine ja arutlemine, koostöö praktiline harjutamine, meeskonna kuluvustunne leidmine ja tagasiside arutlemine.

 

28.07.2016, 12.00-13.00, aadresil Lastekodu 6, Tallinn

toimus meeskonna kohtumine partneritega Nikita Grigorjeviga ja superviisoriga Margarita Kersoniga proekti eeltöö raames.  Kohtumise peateemad olid proektiga  külalistega ja töötajatega tutvustamine, „12 sammu“ programmiga tutvustamine(esitaja Konstantin Iru),mis on supervisioon ja sellega seotud küsimused, arutelu Kes me oleme? Kes on meie kliendid?  päevakeskusetöö: eesmärk, töökorraldus, sissereeglite ettepanekud.

 

07.07.2016, 12.00-13.00, aadresil Lastekodu 6, Tallinn

toimus meeskonna kohtumine ekspertiga ja mentoriga. Oli arutletud  proekti üldküsimused, info kättesaadavuse viisid Convictuse kohta, venekeelne Convictuse Interneti veebilehe version, organisatsiooni maine.

 

16.06.2016, 16.00-17.00, aadresil Lastekodu 6, Tallinn

toimus meeskonna kohtumine mentoriga ja ekspertiga eeltöö raames, teemadega  ekspertiga Maksim Galanin ajakirjanikuga tutvustus, Convictus Eesti töötajatega tutvustus, kes osalevad proektis, tegevuskava tutvustamine, lepingute sõlmimine ja toetuslepingu tutvustamine, tegevuskava arutlemine, vastutuste jagamine, konkreetsemate ülesannete kokkuleppimine.

 

Projekt «Convictuse kaasav ja inimkeskne

sotsiaalteenuste disain»

Projekti rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 10 318,15 eurot

Projekti kestvus: 1. August 2016 – 31. Märts 2017

Projekti eesmärk:  MTÜ Convictus Eesti  teenused on disainitud enda meeskonna poolt, kaasatud on kliendid, eksperdid  ja partnerid, on olemas selge turundus- ja kommunikatsiooniplaan, mida viiakse ellu vastavalt strateegilistele eesmärkidele.

Projekti ülesanded:

  • Uurime teenusedisaini meetodid (küsitlus, olukorra analüüs, ülevaate maatriks, „kliendi kingadesse astumine“, võrdlusdiagramm, visuaalne mõtlemine jt);
  • Teenusedisaini meetodite abil ja koostöös MTÜ Sotsiaalrehabilitatsiooni keskus Loksa uuendavad töötajad (26 inimest) teenuseid ja rakendavad töös;
  • Parandame töökeskkonda;
  • Parandame sisemist kommunikatsiooni ja meeskonnatööd (sisekommunikatsiooni reeglid, koolitus);
  • Tõstame meeskonna pädevused ja kompetentsid, korraldades täiendkoolitused ja supervisioonid;
  • Loome uuenduslikud, visuaalsed meetodid teenuste kättesaadavuse ja kasutatavuse parandamiseks)
  • Töötame välja komminikatsiooni ja turundusplaan (kaasatud spetsialist, mentor ja meeskond);
  • Käivitame uuendatud päevakeskuse teenused.

 

 

Lühikokkuvõte:

Projekti tulemusena teeme arenguhüppe teenuste osutamise ja kasutamise efektiivsuses, kättesaadavuses ja mugavuses, samuti ka  meeskonna efektiivsuses, luues uue teenusedisaini. MTÜ Convictus Eesti osutab inimkeskset, kliendisõbralikku, innovaatilist ja meeskonnapõhist teenust, tagab sellega klientide parema rahulolu ning elukvaliteedi, ning töötajate efektiivsuse, motivatsiooni ja konkurentsivõimekuse.

Lodo YUSK